Рефераты

Аналіз кредитоспроможності підприємства

Экономика. Контрольная работа, 21 стр., язык - укр.

№ работы - 104

Вступ
1. Сутність поняття «кредитоспроможність»
2. Проведення оцінки кредитоспроможності підприємства
Висновки
Список літератури

ЦЕНА - 40 грн.

Поняття прогнозування, його сутність, предмет і обєкт

Экономика. Контрольная работа, 21 стр., язык - укр.

№ работы - 103

Вступ
1. Поняття прогнозування
2. Класифікація економічних прогнозів
3. Сутність і принципи прогнозування
4. Можливі методи прогнозування
Висновки
Список літератури

ЦЕНА - 30 грн.

Конкурентоспроможність підприємств торгівлі (на прикладі ТОВ Караван)

Экономика. Курсовая работа, 34 страницы, язык - украинский, 2009 год.

№ работы - 102

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємств торгівлі
1.1. Сутність та характеристика основних компонентів конкурентоспроможності підприємств торгівлі
1.2. Аналіз та характеристика конкурентоспроможності підприємств торгівлі
1.3. Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства
Розділ 2. Характеристика підприємства торгівлі
2.1. Загальна характеристика ТОВ «Караван»
2.2. Аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього середовища ТОВ «Караван»
Розділ 3. Розробка рекомендацій щодо вдосконалення конкурентоспроможності ТОВ «Караван»
3.1. Визначення конкурентоспроможності ТОВ «Караван»
3.2. Розробка заходів щодо підвищення конкурентоспроможності ТОВ «Караван»
Висновки
Перелік літератури

ЦЕНА - 60 грн.

Философия, ее происхождение и круг проблем

Философия. Реферат, 15 стр., на русс. языке

№ работы - 100

Введение
1.Исторические этапы развития философии и изменения ее соотношения с конкретными науками
2.Понятие «философии» в современной науке
3.Философия как ядро духовной культуры общества
Заключение
Список литературы

ЦЕНА - 30 грн.

Філософія Відродження

Философия. Реферат, 31 стр., на укр. языке

№ работы - 99

Вступ
1. Філософія епохи Відродження
2. Антропоцентризм філософії епохи Відродження
3. Натурфілософія епохи Відродження
4. Концепції епохи Відродження
5. Політичні ідеї епохи Відродження
6. Культура епохи Відродження
Висновок
Список літератури

ЦЕНА - 40 грн.

Етичні вчення Г.С. Сковороди

Философия. Реферат, 14 стр., на укр. языке

№ работы - 98

Вступ
1.Філософія Г.С. Сковороди
2.Формування філософсько-етичних поглядів Г.С. Сковороди
Заключення
Список літератури

ЦЕНА - 30 грн.

Сковорода – філософ, поет, педагог

Философия. Реферат, 24 стр., на укр. языке

№ работы - 97

ВСТУП
1. Філософські погляди Г.С. Сковороди
2. Мовна спадщина Григорія Сковороди
3. Педагогічна спадщина Г.С. Сковороди
ЗАКЛЮЧЕННЯ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ЦЕНА - 40 грн.

Життя, філософські ідеї і смерть Сократа

Философия. Реферат, 26 стр., на укр. языке

№ работы - 96

Вступ
1. Антипологія Сократа
2. Метод Сократа в контексті гуманізації вищої освіти
3. Етика Сократа
Висновки
Список літератури

ЦЕНА - 40 грн.

Соціальний портрет відвідувачів нічних клубів м.Харкова

Социология. Дипломная работа, 112 стр., на укр. языке

№ работы - 95

Вступ
Розділ І. Теоретико-методологічні засади соціологічного аналізу систем ідентифікацій.
1.1. Поняття ідентичності в соціології
1.2. Е.Гідденс. Індивідуальність в умовах глобалізації
1.3. «Я» і творчість І.Гофмана
1.4. Принцип подвійної структуризації соціальної реальності П. Бурд’є
1.5. Г. Блумер: символи і колективна поведінка
1.6. Коцепція Т.Парсонса о сучасному суспільстві
1.7. Інстинктивізм У.Мак-Дугалла
Висновок до І розділу
Розділ ІІ. Соціально-культурні практики дозвілля української молоді на початку ХХІ сторіччя.
2.1. Проблема культурної ідентичності у процесі глобалізації
2.2. Сучасність як виклик ідентичності українській молоді
2.3. Соціальний портрет української молоді на початку ХХІ сторіччя
2.4. Аналіз дозвільної практики української молоді с точки зору соціології споживання
2.4.1. Індивідуальне споживання як відтворення людини
2.4.2. Споживач у соціокультурному полі
2.4.3. Образ і стиль споживання
2.4.4. Драматургія споживання – сценарії клубної вистави
2.4.5. Мода як соціальний феномен
2.4.6. Споживання як текст. Одяг як текст
2.5. Основні характеристики нічного клубу як соціокультурного поля
2.5.1. Клубний простір
2.5.2. Тяжіння клубного поля
2.5.3. Сценарій клубної вистави
2.5.4. Гендерний порядок клубного поля
Висновок до ІІ розділу
Розділ ІІІ. Опис та аналіз емпіричного дослідження на тему: «Соціальний портрет відвідувачі нічних клубів».
3.1. Методологія і програма соціологічного дослідження
3.2. Аналіз соціологічного дослідження
3.3.Типологія відвідувачів нічних клубів м. Харкова
Висновок до ІІІ розділу
Висновки
Список літератури
Додатки
Анотація

ЦЕНА - 400 грн.

Мас-медіа як соціальний інститут. «Інформаційне суспільство»

Социология. Контрольная работа, 18 стр., на укр. языке

№ работы - 94

ВСТУП
1. Організація комунікаційного процесу за допомогою ЗМІ
2. Класифікація засобів масової інформації
3. Функції мас-медіа
4. Інформаційне суспільство: проблеми та ілюзії
5. Проблема інформаційного суспільства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ЦЕНА - 30 грн.

СМИ как социальный институт

Социология. Курсовая работа, 42 стр., на русс. языке

№ работы - 93

Введение
Глава 1. Роль и функции средств массовой информации в современном обществе
1.1. Модели, методы, функции СМИ
1.2. СМИ как институт современной демократии
1.3. Функции СМИ в современном украинском государстве
Глава 2. СМИ – информационно-коммуникативное значение
2.1. СМИ и общественное мнение
2.2. Социальная ответственность и СМИ
Заключение
Список литературы

ЦЕНА - 50 грн.