Социология

Соціальний портрет відвідувачів нічних клубів м.Харкова

Социология. Дипломная работа, 112 стр., на укр. языке

№ работы - 95

Вступ
Розділ І. Теоретико-методологічні засади соціологічного аналізу систем ідентифікацій.
1.1. Поняття ідентичності в соціології
1.2. Е.Гідденс. Індивідуальність в умовах глобалізації
1.3. «Я» і творчість І.Гофмана
1.4. Принцип подвійної структуризації соціальної реальності П. Бурд’є
1.5. Г. Блумер: символи і колективна поведінка
1.6. Коцепція Т.Парсонса о сучасному суспільстві
1.7. Інстинктивізм У.Мак-Дугалла
Висновок до І розділу
Розділ ІІ. Соціально-культурні практики дозвілля української молоді на початку ХХІ сторіччя.
2.1. Проблема культурної ідентичності у процесі глобалізації
2.2. Сучасність як виклик ідентичності українській молоді
2.3. Соціальний портрет української молоді на початку ХХІ сторіччя
2.4. Аналіз дозвільної практики української молоді с точки зору соціології споживання
2.4.1. Індивідуальне споживання як відтворення людини
2.4.2. Споживач у соціокультурному полі
2.4.3. Образ і стиль споживання
2.4.4. Драматургія споживання – сценарії клубної вистави
2.4.5. Мода як соціальний феномен
2.4.6. Споживання як текст. Одяг як текст
2.5. Основні характеристики нічного клубу як соціокультурного поля
2.5.1. Клубний простір
2.5.2. Тяжіння клубного поля
2.5.3. Сценарій клубної вистави
2.5.4. Гендерний порядок клубного поля
Висновок до ІІ розділу
Розділ ІІІ. Опис та аналіз емпіричного дослідження на тему: «Соціальний портрет відвідувачі нічних клубів».
3.1. Методологія і програма соціологічного дослідження
3.2. Аналіз соціологічного дослідження
3.3.Типологія відвідувачів нічних клубів м. Харкова
Висновок до ІІІ розділу
Висновки
Список літератури
Додатки
Анотація

ЦЕНА - 400 грн.

Мас-медіа як соціальний інститут. «Інформаційне суспільство»

Социология. Контрольная работа, 18 стр., на укр. языке

№ работы - 94

ВСТУП
1. Організація комунікаційного процесу за допомогою ЗМІ
2. Класифікація засобів масової інформації
3. Функції мас-медіа
4. Інформаційне суспільство: проблеми та ілюзії
5. Проблема інформаційного суспільства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ЦЕНА - 30 грн.

СМИ как социальный институт

Социология. Курсовая работа, 42 стр., на русс. языке

№ работы - 93

Введение
Глава 1. Роль и функции средств массовой информации в современном обществе
1.1. Модели, методы, функции СМИ
1.2. СМИ как институт современной демократии
1.3. Функции СМИ в современном украинском государстве
Глава 2. СМИ – информационно-коммуникативное значение
2.1. СМИ и общественное мнение
2.2. Социальная ответственность и СМИ
Заключение
Список литературы

ЦЕНА - 50 грн.

Соціально-психологічна допомога людям літнього віку в Україні

Социология. Курсовая работа, 32 стр., на укр. языке

№ работы - 92

Вступ
Розділ 1. Люди похилого віку: проблеми та особливості процесу старіння
Розділ 2. Методики та форми соціальної допомоги людям похилого віку в системі соціального захисту населення
2.1. Пенсійне забезпечення в аспекті методології соціальної роботи
2.2. Надання соціальних послуг вдома для літніх людей
Розділ 3. Дослідження проблематики людей літнього віку
3.1. Організація дослідження, опис основних методів дослідження
3.2. Результати дослідження та їх аналіз
Висновки
Список використаних джерел

ЦЕНА - 50 грн.

Чутки у вищих навчальних закладах: соціально-професійний аспект

Социология. Курсовая работа, 35 стр., на укр. языке

№ работы - 91

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Чутки як соціально-психологічний феномен
1.1. Чутки як засіб неформальної комунікації
1.2. Класифікація чуток, механізми їх функціонування в професійних колективах
РОЗДІЛ 2. Дослідження особливостей чуток у вищих навчальних закладах
2.1. Особливості чуток у вищому навчальному закладі
2.2. Розробка рекомендацій щодо управління чутками у вищому навчальному закладі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ br> ДОДАТКИ

ЦЕНА - 60 грн.

Студентська молодь на ринку праці

Социология. Курсовая работа, 31 стр., на укр. языке

№ работы - 90

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Особливості працевлаштування студентської молоді
1.1. Студентська молодь і ринок праці
1.2. Основні проблеми працевлаштування студентської молоді
РОЗДІЛ 2. Дослідження особливостей ринку праці студентської молоді
2.1. Програма дослідження
2.2. Головні результати дослідження
2.3. Рекомендації студентській молоді щодо працевлаштування
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

ЦЕНА - 60 грн.