Педагогика

Підготовка батьків до участі в процесі навчання дитини

Педагогика. Реферат, 11 страниц, язык - укр.

№ работы - 59

Вступ
1. Сім'я - перша сходинка в житті людини.
2. Роль сім'ї у розвитку пізнавальної активності, емоційно-вольової сфери дітей.
3. Система педагогічних взаємодій дитячого саду і сім'ї.
4. Першокласник очима батьків.
Заключення
Список літератури

ЦЕНА - 50 грн.

Повага до дитини як принцип виховання

Педагогика. Курсовая работа, 38 страниц, язык - укр.

№ работы - 58

ВСТУП
РОЗДІЛ І. Повага до дитини як принцип виховання
1.1. Поняття та принципи виховання
1.2. Сутність та зміст поваги до дитини як принципу виховання
1.3. Шляхи реалізації принципу поваги до дитини
1.4. Реалізація принципу виховання у сімейному вихованні
Висновок до 1 розділу
РОЗДІЛ ІІ. Досвід роботи видатних педагогів
2.1. З досвіду роботи А.С. Макаренка.
2.2. З досвіду роботи Я. Корчака.
2.3. З досвіду роботи В.О. Сухомлинського
Висновок до 2 розділу
ЗАКЛЮЧЕННЯ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ЦЕНА - 50 грн.

Мотивація професійної діяльності викладача ВНЗ

Педагогика. Курсовая работа, 31 страницы, язык - укр.

№ работы - 57

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Особливості формування мотиваційного комплексу викладача.
1.1. Концепція оптимальності «мотиваційного комплексу» викладача
1.2. Класифікація мотивів педагогічної діяльності
1.3. Особливості прояву мотивів педагогічної діяльності в інноваційній діяльності
РОЗДІЛ 2. Емпіричне дослідження на тему: «Мотивація професійної діяльності викладача»
2.1. Програма емпіричного дослідження на тему: «Мотивація професійної діяльності викладача»
2.2. Логічна схема обробки первинної інформації дослідження на тему: «Мотивація професійної діяльності викладача»
2.3. Аналіз результатів дослідження на тему: «Мотивація професійної діяльності викладача»
РОЗДІЛ 3. Практичні рекомендації щодо покращення мотиваційної сфери викладацької діяльності.
3.1. Особливості мотиваційної сфері у спілкуванні «викладач-студент»
3.2. Особливості впливу корпоративної культури вузу на мотивацію викладачів.
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ЦЕНА - 50 грн.

Зміст, форми і методи роботи класного керівника

Педагогика. Курсовая работа, 32 страницы, язык - укр.

№ работы - 56

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Зміст, форми і методи роботи класного керівника
1.1. Роль класного керівника в загальноосвітній школі
1.2. Зміст, форми і методи роботи класного керівника і загальноосвітній школі
Висновок до 1 розділу
РОЗДІЛ 2. Вивчення досвіду роботи класного керівника
2.1. Особливості роботи класного керівника в загальноосвітній школі
2.2. Методичні рекомендації класному керівнику, щодо вдосконалення роботи
Висновок до 2 розділу
ЗАКЛЮЧЕННЯ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ЦЕНА - 50 грн.

Фізіологічні та психологічні основи навчання школярів

Педагогика. Курсовая работа, 31 страница, язык - укр.

№ работы - 55

Вступ
Розділ 1. Основні підходи до проблеми співвідношення навчання і розвитку
1.1. Вплив анатомо-фізіологічних особливостей організму школярів на їх фізичний розвиток
4 1.2. Фізіологічні основи навчання школярів
Висновок до 1 розділу
Розділ 2. Особливості психічного розвитку дітей у навчально-виховному процесі
2.1. Психологічні основи діяльності учнів у процесі навчання
2.2. Провідна роль суспільного навчання і виховання у психічному і особистісному розвитку дитини
22 Висновок до 2 розділу
Заключення
Список використаних джерел

ЦЕНА - 50 грн.

Реалізація принципу врахування індивідуальних особливостей учнів

Педагогика. Курсовая работа, 30 страниц, язык - укр.

№ работы - 54

Вступ
Розділ 1. Особливості принципу врахування індивідуальних особливостей учнів
1.1. Етапи виникнення та розв’язання проблеми індивідуалізації навчання
4 1.2. Сутність понять індивідуалізації та диференціації навчання
1.3. Сучасні підходи до індивідуалізації навчання учнів у школі
Висновок до 1 розділу
Розділ 2. Впровадження принципу врахування індивідуальних особливостей учнів у сучасній школі
2.1. Індивідуальні особливості учнів як передумова формування позитивного ставлення до навчання
14 2.2. Подалання причин неуспішності учнів з урахування індивідуального підходу в навчанні
19 Висновок до 2 розділу
Заключення
Список використаної літератури

ЦЕНА - 50 грн.