География. Туризм

Соціально-географічні аспекти урбанізації

География. Курсовая работа, 36 страниц, язык - укр.

№ работы - 26

ВСТУП
Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УРБАНІЗАЦІЇ
1.1. Сутність поняття «урбанізація» та система споріднених понять
1.2. Урбанізація як соціальна властивість території та як компонента системи розселення
Розділ 2. СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ УРБАНІЗАЦІЇ
2.1. Урбанізація як географічний процес
2.2. Еволюція та етапи розвитку урбанізації
2.3.Тенденції розвитку урбанізації
Розділ 3. МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ УРБАНІЗАЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦЕСУ
3.1. Регіональна соціально-економічна політика і проблеми формування світових міст в Україні
3.2. Механізми розвитку і перспективи урбанізації
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ЦЕНА - 80 грн.

Географія негроїдної раси

География. Курсовая работа, 33 страницы, язык - укр.

№ работы - 25

ВСТУП
1. УМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НЕГРОЇДНОЇ РАСИ
1.1. Природні умови формування та географія розповсюдження
1.2. Морфологічні ознаки
2. ГЕОГРАФІЯ МАЛИХ РАС
2.1. Негрська мала раса
2.2. Негрильська мала раса
2.3. Бушмено-готентотська мала раса
3. ПРОБЛЕМИ РАСИЗМУ ТА АФРОЦЕНТРИЗМУ
3.1. Проблеми расизму та соціал-дарвінізму
3.2. Особливості розповсюдження афроцентризму
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

ЦЕНА - 70 грн.

Рекреаційно-туристські ресурси південного узбережжя Криму

География. Курсовая работа, 30 страниц, язык - укр.

№ работы - 24

Вступ
РОЗДІЛ І. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТСЬКИХ РЕСУРСІВ ПІВДЕННОГО УЗБЕРЕЖЖЯ КРИМУ
1.1. Основні відомості про Кримський півострів
1.2. Місце Південного узбережжя в розвитку Криму
1.3. Географічні аспекти формування рекреаційно-туристичних ресурсів Південного узбережжя в розвитку Криму
РОЗДІЛ 2. ПРИРОДНІ І СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ РЕКРЕАЦ1ЙНО-ТУРИСТСЬКІ РЕСУРСИ ПІВДЕННОГО УЗБЕРЕЖЖЯ КРИМУ
2.1. Природні рекреаційно-туристські ресурси
2.1.1. Природно-географічні рекреаційно-туристські ресурси
2.1.2. Природно-антропогенні ресурси
2.2. Соціально-історичні рекреаційно-туристські ресурси
2.2.1. Архітектурно-історичні рекреаційно-туристські ресурси
2.2.2. Біосоціальні рекреаційно-туристські ресурси
2.2.3. Подійні рекреаційно-туристські ресурси
2.3. Міста-курорти Південного узбережжя Криму
2.3.1. Велика Алушта
2.3.2. Велика Ялта
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

ЦЕНА - 60 грн.

Факторы и виды туризма на Мальте

География. Контрольная работа, 16 страниц, язык - русс.

№ работы - 22

Введение.
1. Факторы туризма на Мальте.
1.1. Сущность туризма и факторы его развития: теоретические аспекты.
1.2. Факторы развития туризма на Мальте.
1.2.1. Природные условия как фактор развития туризма.
1.2.2. Историческое и культурное наследие как фактор развития туризма.
1.2.3. Экономика страны как фактор развития туризма.
2. Виды туризма на Мальте.
2.1. Классификация видов туризма.
2.2. Виды туризма, которые развиты на Мальте.
2.2.1 Культурно-развлекательный и рекреационный и туризм.
2.2.2. Деловой и интенсив-туризм.
Заключение.
Список литературы.

ЦЕНА - 50 грн.