Бухгалтерский учет и аудит

Вдосконалення системи обліку запасів на підприємстві

Бухгалтерский учет и аудит. Курсовая работа, 60 страниц, язык - укр.

№ работы - 15

Вступ
1. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ.
1.1. Економічна характеристика запасів.
1.2. Загальна характеристика підприємства.
1.3. Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік запасів.
2. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗАПАСІВ НА ЗАО «ХПЗ».
2.1. Документування господарських операцій з руху запасів на ЗАО «ХПЗ».
2.2. Визначення і оцінка запасів на ЗАО «ХПЗ».
2.3. Аналітичний облік запасів на ЗАО «ХПЗ».
3 КОНТРОЛЬ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯМ ЗАПАСІВ НА ЗАО «ХПЗ».
3.1. Інвентаризація як складова частина обліку запасів.
3.2. Методичні процедури удосконалення ефективної системи контролю виробничих запасів на ЗАО «ХПЗ».
3.3. Особливості перевірки складського обліку запасів, переміщення та наявності запасів на складах.
ВИСНОВОК.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

ДОДАТКИ.

ЦЕНА - 65 грн.

Безготівкові форми розрахунків та їх значення

Бухгалтерский учет и аудит. Контрольная работа, 25 страниц, язык - укр.

№ работы - 14

Вступ
1 Поняття та принципи безготівкових розрахунків..
2 Форми безготівкових розрахунків та їх характеристика.
2.1 Платіжне доручення.
2.2 Платіжна вимога-доручення.
2.3 Чек.
2.4 Акредитив.
2.5 Вексель.
3 Облік безготівкових розрахунків (на прикладі обліку розрахунків за допомогою платіжних доручень, акредитивів та розрахункових чеків).
Висновки.
Список використаної літератури.

ЦЕНА - 30 грн.