Бухгалтерский учет и аудит

Бухгалтерский финансовый учет основных средств и их износа (амортизации)

Бухгалтерский учет и аудит. Курсовая работа, 42 страницы, язык - рус.

№ работы - 21

ВВЕДЕНИЕ
1. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, КАК ЭЛЕМЕНТА ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Понятие, сущность, значение и классификация основных средств
1.2 Поступление и выбытие основных средств
1.3 Износ основных средств, амортизация и методы ее начисления
1.4 Улучшение и ремонт объектов основных средств
2. УЧЕТ И АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
2.1 Характеристика авиаремонтного промышленного предприятия „Тора” ХГАПП
2.2 Организация и ведение финансового учета основных средств на промышленном предприятии „Тора” ХГАПП
2.3 Анализ основных показателей использования объектов основных средств предприятия «Тора» ХГАПП
3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННАЯ НА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ГЛОССАРИЙ
ПРИЛОЖЕНИЯ

ЦЕНА - 90 грн.

Сучасна національна система фінансово-господарчого контролю України

Бухгалтерский учет и аудит. Курсовая работа, 51 страница, язык - укр.

№ работы - 20

ВСТУП
1 Визначення проблеми сучасна національна система фінансово-господарського контролю України
1.1 Опис проблеми
1.2 Структурування проблеми: елементи фінансово-господарського контролю
1.3 Побудова моделі: предмет, об’єкт та види фінансово-господарського контролю
1.4 Опис мети збору інформації: система органів фінансово-господарського контролю
1.5 Формулювання гіпотез
2 Вироблення концепції збору інформації ВАТ «Харківський підшипниковий завод»
2.1 Побудова проекту дослідження, джерела інформації
2.2 Складання плану досліджень: етапи проведення аудиту фінансової звітності
2.3 Визначення методу збору даних: формальна та аналітична перевірка звітності
2.4 Вибір і розвиток інструментів збору
2.5 Визначення об’єкта дослідження й обсягу збору
2.6 Розробка детального плану збору даних
3 Проведення дослідження та аналіз даних ВАТ «Харківський підшипниковий завод»
3.1 Організація, проведення і контроль збору даних: аудит фінансової звітності підприємства
3.2 Документування результатів дослідження: аудиторський висновок
3.3 Перевірка зібраної інформації і підготовка її до аналізу на комп’ютері
Висновки і пропозиції
Перелік літератури
Додатки

ЦЕНА - 90 грн.

Первинний облік праці та її оплати

Бухгалтерский учет и аудит. Курсовая работа, 72 страниц, язык - укр.

№ работы - 19

ВСТУП
1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ
2. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «АГРОФІРМА «ГЮНІВСЬКА» ВЕЛИКОБЕЛОЗІРСЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
3. СТАН ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ
3.1 Економічний зміст і завдання обліку праці та її оплати
3.2 Первинний облік праці та її оплати
3.3 Синтетичний та аналітичний облік праці та розрахунків по її оплаті
4. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ
4.1.Шляхи удосконалення обліку в Україні
4.2.Удосконалення обліку праці і її оплати в ВАТ “Агрофiрма “Гюнiвська”
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Додатки

ЦЕНА - 90 грн.

Загальні вимоги до аудиторського звіту та аудиторського висновку

Бухгалтерский учет и аудит. Курсовая работа, 50 страниц, язык - укр.

№ работы - 18

Вступ
1 Визначення проблеми загальних вимог до аудиторського звіту та аудиторського висновку
1.1 Опис проблеми: поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку
1.2 Структура проблеми: склад і зміст аудиторського висновку
1.3 Побудова моделі: види аудиторських висновків
1.4 Опис мети збору інформації: принципи складання аудиторського висновку
1.5 Формування гіпотезу: надання аудиторського висновку
2 Вироблення концепції збору інформації для проведення аудиту фінансової звітності ВАТ «Харківський завод штампів та пресформ»
2.1 Побудова проекту дослідження: цілі та завдання аудиту фінансової звітності підприємства, джерела інформації
2.2 Складання плану досліджень: організація проведення аудиторської перевірки
2.3 Визначення методу збору даних: методика проведення аудиту фінансової звітності
2.4 Вибір і розвиток інструментів збору: оцінювання фінансової звітності підприємства
2.5 Визначення об’єкта дослідження й обсягу збору
2.6 Розробка детального плану збору інформації
3 Проведення дослідження та аналізу даних ВАТ «Харківський завод штампів та пресформ»
3.1 Організація проведення і контроль збору даних
3.2 Документування результатів дослідження
3.3 Перевірка зібраної інформації і підготовка її до аналізу на комп’ютері
Висновки і пропозиції
Перелік літератури

ЦЕНА - 90 грн.

Етичні принципи кодексу професійної етики аудиторів України

Бухгалтерский учет и аудит. Курсовая работа, 53 страницы, язык - український.

№ работы - 17

Вступ
1 Визначення проблеми етичні принципи Кодексу професійної етики аудиторів України
1.1 Опис проблеми: загальне поняття етики
1.2 Структурування проблеми: огляд принципів етики
1.3 Побудова моделі: основні принципи професійної етики і поведінки аудиторів
1.4 Опис мети збору інформації: Кодекс етики професійних бухгалтерів Міжнародної федерації бухгалтерів, його призначення та зміст
1.5 Формування гіпотези
2 Вироблення концепції збору інформації для проведення аудиту фінансово-господарської діяльності ВАТ «Харківський цегельний завод №13»
2.1 Побудова проекту дослідження: джерела інформації
2.2 Складання плану досліджень: процес проведення аудиту фінансово-господарської діяльності
2.3 Визначення методу збору інформації: методика проведення аудиту
2.4 Вибір і розвиток інструментів збору: аудиторські докази, види, джерела
2.5 Визначення об’єкта дослідження й обсягу збору
2.6 Розробка детального плану збору даних: планування аудиту
3 Проведення дослідження та аналіз даних аудиту фінансово-господарської діяльності ВАТ «Харківський цегельний завод №13»
3.1Організація проведення і контроль збору даних
3.2 Документування результатів дослідження
3.3 Перевірка зібраної інформації і підготовка її до аналізу на комп`ютері
Висновки і пропозиції
Перелік літератури

ЦЕНА - 90 грн.

Облік витрат на виробництво

Бухгалтерский учет и аудит. Контрольная работа, 26 страниц, язык - укр.

№ работы - 16

Вступ
1. Поняття та класифікація витрат на виробництво
2. Облік виробничих витрат
2.1. Виробничі витрати
2.2. Загальновиробничі витрати
2.3. Методи роподілу загальновиробничих витрат
Висновки
Список літератури

ЦЕНА - 40 грн.